2011

Od 16. května studenti 1. ročníků SPSŠ budovali labyrint,
prováděli udržovací práce na chodnících. Děkujeme za pomoc.

Za obohacení kulturního života města bylo ve zvláštní
kategorii uděleno ocenění Okrašlovacímu spolku LÍPA,
a to za loňské akce jako Noc kostelů, Hradišťan v meditační
zahradě, kostýmovaná účast při oslavách 100 let hasičů, pomoc
při Dnech evropského dědictví, Živý Betlém, péče o vyhlídkovou
věž kostela a především zvelebení a oživení meditační zahrady.
Zvláštního veřejného poděkování města se dostalo bývalému faráři
Mgr. Josefu PELCOVI. Slavnostní vyhlášení titulů a předání
ocenění se uskutečnilo v sobotu 7. května 2011 na zámeckém
nádvoří v rámci programu Jarního otvírání Moravské brány.

Vysekli jsme v trávě symbol sv. Jakuba - mušli.

Dobudoval se bylinkový labyrint.

Při hodech sv. Jakuba jsme poděkovali pomocníkům a sponzorům za pomoc při neformálním setkání na faře. Nechyběl ani pan starosta a pan děkan z Hranic. V sobotu 10. září při Dnech evropského dědictví se konal koncert Tupých šídel. Oslavili jsme s nimi 5 let běhu po dráze hudebních stálic... Premiéru měly pracně vyrobené lavečky. Dobře se na nich sedělo a poslouchalo... Také jsme zajistili světlonoše a světlušky při večerních prohlídkách města. Díky deštivému počasí se přes prázdniny nemuselo moc zalévat, ale vynahradili jsme si to v podzimních dnech, kdy prakticky víc jak dva měsíce nepršelo. Podzimní brigády - přetvořili jsme letničkový záhon u zákristie na trvalkový a do záhonu se umístila jedna z laveček. Záhon u zdi doznal také zásadní úpravy a jak vše dopadlo, to se uvidí na jaře. Poslední akcí roku 2011 bylo představení Živého Betléma, letos poprvé s hrou o narození Ježíška v Betlémě.