2009

Výstava Kov ve městě umožnila již letos zpřístupnit zahradu
pro veřejnost denně od 7.00 do 19.00 hodin.

Díky vydatné pomoci ze strany Města Lipník nad Bečvou
se upravil chodník pro vstup do zahrady, odstranily pařezy
a srovnal terén.

V roce 2009 se podařilo vysázet letničkami
a částečně i trvalkami poslední záhony.
V zahradě se můžete potěšit krásou půdopokryvných růží,
kosatců, levandulí, okrasných trav a dalších asi 20 druhů květin.

U vchodu do zahrady se začal tvořit skalkový záhon.
Pestrost porostu láká motýly a včely. Plochy jsou vysázeny
rostlinami tak, aby rozkvétaly postupně až do pozdního podzimu.
Za okrasnou částí jsme do trávy umístili herní plochu pro hru
člověče nezlob se. Některé děti si ji už zahrály a ukrátily si tak
dlouhou chvíli. Máme radost z toho, že i díky povedené výstavě
Kov ve městě si do zahrady našlo cestu velké množství
návštěvníků. Lavičky byly často obsazeny nejen turisty,
ale milovníky květin a pohody. Vícekrát posloužila zeleň
a květy v zahradě jako dekorace svatebních fotografií.
V květnu Charita uspořádala akci dechové hraní v zahradě
pro imobilní klienty i příznivce charitního díla v Lipníku.
Děkujeme učitelům a studentům
ze Střední průmyslové školy stavební za spolupráci při úpravách
zpevněných ploch chodníků a terénních úpravách.
Největší dík patří Městu Lipník nad Bečvou za dlouhodobou
spolupráci a podporu. Po celou dobu konání výstavy
Kov ve městě se rodina Krahulových vzorně starala
o otevírání a zavírání zahrady.