2006

Díky podpoře města stále pracujeme na realizaci projektu
Meditační zahrady za kostelem sv. Jakuba, i když zatím jen
v malých krocích. Ing.arch Stanislav Vrubel vypracoval studii,
která je podkladem našeho jednání s památkáři a stavebním
odborem města. Tato studie byla podpořena dotací z Ministerstva
životního prostředí v roce 2005 (32.650,- Kč)

Jarní brigáda

V roce 2006 (jarních měsících) se nám podařilo vyjednat povolení
ke kácení stromů. Prostor pro úpravu zahrady se konečně začal
po dlouhé zimě zelenat. 22. dubna 2006 při první jarní brigádě
se sešlo asi 8 členů Spolku a dva ochotní nečlenové.
Sekali větve, uklízeli kmeny a zbývá ještě vykopat pařezy
a urovnat terén.

Smlouva a granty

Byla podepsána smlouva o výpůjčce pozemku mezi OSL
a Římskokatolickou farností v Lipníku n.B. – nutný
právní krok k pokračovaní prací na Meditační zahradě.

Osloveny dvě zahradnické firmy pro spolupráci – osázení,
realizaci výsadby plochy Meditační zahrady.
Podali jsem žádosti o granty, realizováno - grant z Nadace
Partnerství – pořízení a výsadba stromů. Finančně – 12.000 Kč.
Česká kulturně–vzdělávací nadace - 20 000,- Kč,
podpora ze strany města Lipník nad Bečvou - 5. 000 Kč na tisk
informačního letáčku o zahradě a spolku, dary - 2000 Kč.
Na podzim 2006 se podařilo za finanční podpory
Nadace Partnerství vysadit stromy v Meditační zahradě
za kostelem sv. Jakuba. Vzrostlé okrasné kultivary
ovocných stromů dostaly své „křestní listy“
se jménem datem výsadby.