Strategie

Okrašlovací spolek Lípa se chce podílet svou činností na kulturním
životě našeho města, chce pořádat akce přispívající ke vzdělání,
zábavě a inspirovat k zájmu o pozitivní hodnoty. Nabízí spolupráci
lidem stejného smýšlení. Každý něco umí a každý má jistě několik
známých, kteří také něco umí nebo pomohou zařídit. S radostí
uvítáme každého jednotlivce, který do práce spolku dodá jakoukoli
novou duševní či materiální hodnotu.