Předmět činnosti

- Ochrana a obnova kulturních památek ve městě a blízkém okolí
  spojená s péčí o okolní přírodní prostředí.
- Podpora kulturního dění pořádáním koncertů, divadel, přednášek,
  besed, kostýmovaných stafáží a diskusních sešlostí.
- Pěší poutě na významná místa našeho kraje.

Záměr

• Navázat na dřívější spolkovou činnost ve městě (Beseda Lípa
   z r.1870, Okrašlovací spolek z r.1880) a předat kulturní
   dědictví dalším generacím.
• Zájmem o historii (duchovní i hmotnou) změnit úhel pohledu
   na svět, život a jeho trvalé hodnoty ( znalost historie pomáhá
    lépe pochopit současnost ).
• Aktivní účastí na práci spolku podílet se na vytváření
   nových hodnot a projevovat zájem o věci veřejné ( seberealizace,
   aktivní odpočinek, celoživotní vzdělávání, zdravý patriotismus,
   předcházení negativním jevům ).
• Oslovovat lidi všech věkových a společenských kategorií.