Organizační struktura

Okrašlovací spolek Lípa je zřízen jako občanské sdružení na základě
zákona 83/90 Sb, registrace byla provedena dne 22. července 2005.

V čele spolku stojí předseda. Členskou základnu tvoří lidé různých
profesí (fyzické osoby), kteří jsou ochotni fyzicky se podílet
na jednotlivých aktivitách. V řadě těchto aktivit svépomocné
práce převažují nad pracemi dodavatelskými.
Významným článkem jsou příznivci spolku, kteří pomáhají radou,
materiálem, strojním zařízením, finančně (organizace, instituce,
společnosti, podnikatelé).